BeeCredit - Гроші там де ти!

Новий сервіс онлайн кредитування

Подати заявку
Кредит онлайн
Ellipse
money animation money animation money animation money animation money animation

Як отримати «Кредит онлайн» від BeeCredit?

Ознайомтеся з умовами кредитування

Кредит онлайн

Заповніть заявку та пройдіть верифікацію

Кредит онлайн

Гроші на картку зарахуються відразу після схвалення заявки.

Кредит онлайн

Кредитний калькулятор

Перше звернення
Повторне звернення
---
---
Оформити кредит

Загальні витрати за споживчим кредитом

сума до повернення в основний період + сума до повернення в другий період

Загальні витрати за
споживчим кредитом:

--- грн

Сума платежу за основний період:

--- грн

Сума платежу за другий період:

--- грн

Загальна вартість кредиту:

--- грн

Умови основного періоду договору :

Сума кредиту:

--- грн

Термін основного періоду кредиту:

--- днів

Сума разової комісії за видачу кредиту:

--- грн

Вартість користування кредитом в основний період:

-- грн

Сума до повернення (в основний період):

--- грн

Дата повернення кредиту в Основний період

---

Умови другого періоду договору* :

Дата початку Другого періоду:

---

Тривалість Другого періоду:

--- днів

Ви сплатите за користування кредитом по завершенню Другого періоду (сума до повернення через --- днів):

--- грн

Дата повернення кредиту по завершенню Другого періоду:

---

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних (Розрахунок здійснено за весь строк кредитування --- днів)

---%

* - під Другим періодом мається на увазі додатковий період, в який нараховуються проценти за кредитом в разі відсутності вчасної оплати кредиту по завершенню Основного періоду

❗️ недоступний при першому звернення споживача за послугою

---
---
Оформити кредит

Загальні витрати за споживчим кредитом

сума до повернення в основний період + сума до повернення в другий період

Загальні витрати за
споживчим кредитом:

--- грн

Сума платежу за основний період:

--- грн

Сума платежу за другий період:

--- грн

Загальна вартість кредиту:

--- грн

Умови основного періоду договору :

Сума кредиту:

--- грн

Термін основного періоду кредиту:

--- днів

Сума разової комісії за видачу кредиту:

--- грн

Вартість користування кредитом в основний період:

-- грн

Сума до повернення (в основний період):

--- грн

Дата повернення кредиту в Основний період

---

Умови другого періоду договору* :

Дата початку Другого періоду:

---

Тривалість Другого періоду:

--- днів

Ви сплатите за користування кредитом по завершенню Другого періоду (сума до повернення через --- днів):

--- грн

Дата повернення кредиту по завершенню Другого періоду:

---

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних (Розрахунок здійснено за весь строк кредитування --- днів)

---%

* - під Другим періодом мається на увазі додатковий період, в який нараховуються проценти за кредитом в разі відсутності вчасної оплати кредиту по завершенню Основного періоду

frame

Кредитні продукти

Мікрокредит

Інформація для клієнтів

«Споживчий кредит/мікрокредит для нового клієнта». Під «новим клієнтом» мається на увазі що Позичальник раніше не користувався послугами Кредитодавця і не мав з останнім договірних відносин в минулому

Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит/мікрокредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального) від 2 000,00 грн. до 10 000,00 грн. строком 395 календарних днів

Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку

Комісія за надання кредиту може становити 150,00 грн.

Реальна річна процентна ставка від 497,73% до 530,45%

Попередження

1. Відповідальність Споживача за невиконання умов договору про споживчий кредит/мікрокредит:
1.1. За прострочення оплати кожного з платежів, що передбачені Договором, Позичальник зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми кожного з прострочених платежів, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

1.2. У разі, якщо Позичальник прострочив виконання грошового зобов’язання (не повернув суму Кредиту і проценти за користування ним, (далі – сума боргу) у строк визначений у Договорі (строк кредитування), то він на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити денну процентну ставку у розмірі 1,48%(одна ціла сорок вісім сотих процента) від суми боргу за весь час прострочення згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та Договором про споживчий кредит.

1.3. У разі, якщо Позичальник прострочив виконання грошового зобов’язання (не повернув суму Кредиту і проценти за користування ним, (далі – сума боргу) у строк визначений у Договорі, то він на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму Кредиту, проценти за користування ним з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення згідно ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та Договором про споживчий кредит/мікрокредит, а також штраф в розмірі 10% (десять процентів) в день від суми отриманого кредиту за кожен день прострочення платежу (але не більше ніж встановлена законодавством України гранична сума штрафу та пені, які можуть бути нараховані за споживчим кредитом).

1.4. Сукупна сума неустойки (пені), нарахована за порушення зобов’язань Споживачем на підставі договору про споживчий кредит/мікрокредит, за п..п. 1.1. цього Попередження не може перевищувати половини суми, одержаної Споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленністю сторін.

 

2. ТОВ «Мультікредит» також попереджає Споживача про наступні умови та його права при наданні споживчого кредиту/мікрокредиту:
2.1. Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту/мікрокредиту має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів: споживчий кредит/мікрокредит для нового та споживчий кредит для повторного клієнта, які надаються ТОВ «Мультікредит», а також різновиди споживчих кредитів інших фінансових установ.

2.2. ТОВ «Мультікредит» при наданні споживчого кредиту/мікрокредиту не вимагає від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг у ТОВ «Мультікредит»  або спорідненої чи пов’язаною з нею особи.

2.3. ТОВ «Мультікредит» попереджає, що порушення виконання щодо повернення споживчого кредиту/мікрокредиту Споживачем може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

2.4. У разі необхідності ТОВ «Мультікредит» має право вносити зміни до укладених зі Споживачами договорів про споживчий кредит/мікрокредит тільки за згодою на те Споживача. Порядок внесення змін з урахуванням цієї умови зазначено в договорах.

2.5. Споживач має право ініціювати продовження (лонгацію, пролонгацію)  строку погашення споживчого кредиту/мікрокредиту (строку виконання грошового зобов’язання) /строку кредитування /строку дії договору про споживчий кредит без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для Споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

2.6. Витрати по сплаті Споживачем платежів за користування споживчим кредитом/мікрокредитом в залежності від обраного способу сплачує Споживач.

2.7. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів Кредитодавця каналами дистанційного електронного обслуговування, передзвонивши на контактний телефон служби обслуговування клієнтів: 0 800 200 001, або направивши листа довільної форми на електрону адресу: [email protected]

Споживчий кредит

Інформація для клієнтів

«Споживчий кредит для повторного клієнта». Під «повторним клієнтом» мається на увазі що Позичальник раніше вже користувався послугами Кредитодавця і мав з останнім договірні відносини в минулому

Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального) від 8 000,00 грн. до 10 000,00 грн. строком 395 календарних днів

Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку

Комісія за надання кредиту може становити 100,00 грн.

Реальна річна процентна ставка від 497,73% до 526,71%

Попередження

1. Відповідальність Споживача за невиконання умов договору про споживчий кредит:
1.1. За прострочення оплати кожного з платежів, що передбачені Договором, Позичальник зобов’язується сплатити на користь Кредитодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми кожного з прострочених платежів, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

1.2. У разі, якщо Позичальник прострочив виконання грошового зобов’язання (не повернув суму Кредиту і проценти за користування ним, (далі – сума боргу) у строк визначений у Договорі (строк кредитування), то він на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити денну процентну ставку у розмірі 1,49% (одна ціла сорок дев’ять сотих процента) від суми боргу за весь час прострочення згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та Договором про споживчий кредит.

1.3. У разі, якщо Позичальник прострочив виконання грошового зобов’язання (не повернув суму Кредиту і проценти за користування ним, (далі – сума боргу) у строк визначений у Договорі, то він на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму Кредиту, проценти за користування ним з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення згідно ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та Договором про споживчий кредит, а також штраф в розмірі 10% (десять процентів) в день від суми отриманого кредиту за кожен день прострочення платежу (але не більше ніж встановлена законодавством України гранична сума штрафу та пені, які можуть бути нараховані за споживчим кредитом).

1.4. Сукупна сума неустойки (пені), нарахована за порушення зобов’язань Споживачем на підставі договору про споживчий кредит, за п..п. 1.1. цього Попередження не може перевищувати половини суми, одержаної Споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленністю сторін.

 

2. ТОВ «Мультікредит» також попереджає Споживача про наступні умови та його права при наданні споживчого кредиту:
2.1. Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів: споживчий кредит для нового та споживчий кредит для повторного клієнта, які надаються ТОВ «Мультікредит», а також різновиди споживчих кредитів інших фінансових установ.

2.2. ТОВ «Мультікредит» при наданні споживчого кредиту не вимагає від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг у ТОВ «Мультікредит»  або спорідненої чи пов’язаною з нею особи.

2.3. ТОВ «Мультікредит» попереджає, що порушення виконання щодо повернення споживчого кредиту Споживачем може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

2.4. У разі необхідності ТОВ «Мультікредит» має право вносити зміни до укладених зі Споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою на те Споживача. Порядок внесення змін з урахуванням цієї умови зазначено в договорах.

2.5. Споживач має право ініціювати продовження (лонгацію, пролонгацію)  строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання) /строку кредитування /строку дії договору про споживчий кредит без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для Споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

2.6. Витрати по сплаті Споживачем платежів за користування споживчим кредитом в залежності від обраного способу сплачує Споживач.

2.7. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів Кредитодавця каналами дистанційного електронного обслуговування, передзвонивши на контактний телефон служби обслуговування клієнтів: 0 800 200 001, або направивши листа довільної форми на електрону адресу: [email protected]

Питання та відповіді

Питання та відповіді

Переваги Bee Credit

BeeCredit – це сучасна фінансова компанія, яка пропонує швидкий онлайн кредит на банківську карту. Ми прагнемо зробити кредитування максимально простим і доступним для всіх.

 • Зрозумілі умови кредитування.
 • Для отримання кредиту від BeeCredit вам потрібно надати лише паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон і банківську картку.
 • Без зайвих формальностей. Ми не вимагаємо підтвердження 3-х осіб та поручителей, не дзвонимо рідним або на роботу.
 • Миттєві рішення про схвалення заявок.
 • Платите лише за фактичне користування. Ви сплачуєте лише за дні, протягом яких ви користувалися кредитом.
 • Можливість продовжити кредит. Якщо у вас виникли проблеми з погашенням кредиту, ви можете продовжити його термін.
 • Технологічна надійність. Ми використовуємо найсучасніші технології захисту інформації.
 • Зручний сервіс. Ми працюємо 24/7. Ви в будь-який момент зможете оформити кредит.

Подавайте заявку на сайті BeeCredit і отримайте доступ до швидкого кредиту. Гроші там де ти!

Як відновити загублений пароль?

Якщо ви забули свій пароль, ви можете відновити його, виконавши такі дії:

 • Відкрийте посилання https://my.beecredit.com.ua/forgot-password
 • Введіть свій номер телефону або адресу електронної пошти, яку ви використовували для створення особистого кабінету.
 • Натисніть кнопку “Далі”.
 • Система надішле вам посилання на відновлення пароля на вказаний вами адресу електронної пошти. Натисніть на посилання, і ви зможете створити новий пароль.

Якщо ви не можете отримати доступ до електронної пошти, яку ви використовували для створення особистого кабінету, ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів. Служба підтримки клієнтів зможе допомогти вам відновити доступ до вашого особистого кабінету.

Як пролонгувати кредит?

Якщо ви не можете сплатити кредит вчасно, ви можете скористатися послугою пролонгації. Це дозволить вам продовжити термін оплати кредиту без нарахування додаткових відсотків і без негативного впливу на вашу кредитну історію.

Щоб скористатися послугою пролонгації, вам необхідно:

 • Увійти в свій Особистий кабінет на сайті BeeCredit.
 • Вказати точний термін пролонгації
 • Внести плату за послуги пролонгації, яка складає стандартну процентну ставку за користування кредитними коштами за період пролонгації.

Максимальний термін пролонгації становить 30 днів.

Зверніть увагу, що якщо ви не сплатите кредит вчасно і не скористаєтеся послугою пролонгації, ви потрапите в прострочення. Це призведе до нарахування підвищених відсотків і негативного впливу на вашу кредитну історію.

Для уникнення цих проблем рекомендуємо оформляти послугу пролонгації до настання дати погашення кредиту, вказаної у договорі.

Послуга пролонгації не оформляється банківським переказом.

Що потрібно для оформлення кредиту?

 • Паспорт
 • Ідентифікаційний код
 • Комп’ютер, ноутбук або смартфон, підключені до мережі інтернет
 • Телефон (на нього прийде код підтвердження)
 • Електронна пошта (для договору)
 • Особиста банківська картка

Як погасити кредит?

 • В особистому кабінеті https://my.beecredit.com.ua/login або сайті https://beecredit.com.ua/oplata-kredytu/
 • В інтернет-банкінгу вашого банку або у касі банку за наступними реквізитами
  ТОВ “МУЛЬТІКРЕДИТ”
  ЄДРПОУ 44653728
  UA063348510000000000265072305 в АТ «ПУМБ»
  Призначення платежу: сплата за договором позики від ПІП (ваше прізвище ім’я і по батькові), ІПН.
 • У терміналах самообслуговування 2click, City24,
  EasyPay
 • На сайтах партнерів City24, EasyPay

Кредит онлайн

Кредит онлайн: швидкий та зручний спосіб отримати фінансову підтримку

У сучасному світі, де швидкість і зручність стали невід’ємною частиною нашого життя, кредити онлайн стали найбільш затребуваним фінансовим рішенням. Незалежно від вашої фінансової потреби, кредит онлайн може стати вашим надійним спутником у здійсненні мрій та досягненні фінансових цілей.

Швидкий та простий процес отримання кредиту:

Однією з головних переваг кредитів онлайн є їхній простий та швидкий процес отримання. Вам не потрібно витрачати години на походи до банку, заповнення безкінечних паперів та очікування на відповідь. Завдяки онлайн-кредитам, ви можете подати заявку зручно зі свого комп’ютера або смартфону та отримати рішення вже за кілька хвилин.

Доступність для всіх:

Кредити онлайн доступні для широкого кола осіб, незалежно від їхнього фінансового статусу. Ви можете знайти пропозиції як для користувачів з високим кредитним рейтингом, так і для тих, у кого є деякі фінансові труднощі. Це робить кредити онлайн доступними для всіх, хто потребує фінансової підтримки.

Гнучкі умови та вибір оптимальної пропозиції:

Коли ви подаєте заявку на кредит онлайн, ви маєте можливість порівнювати різні пропозиції від різних кредиторів. Це дозволяє вам знайти оптимальні умови, які відповідають вашим фінансовим потребам і можливостям. Ви можете вибрати суму кредиту, строк погашення та процентну ставку, які підходять саме вам

Збереження часу та зусиль:

Отримуючи кредит онлайн, ви заощаджуєте свій час і зусилля. Вам не потрібно виходити з дому або відкладати свої справи. Весь процес від подачі заявки до отримання коштів може зайняти декілька годин або навіть менше, що дозволяє вам швидко реагувати на фінансові виклики.

Безпека та конфіденційність:

Важливо відзначити, що провідні онлайн-кредитори беруть додаткові заходи забезпечення безпеки та конфіденційності ваших даних. Ваші особисті та фінансові відомості залишаються конфіденційними і надійно захищеними.

Відсутність застави та вимог:

Онлайн-кредити часто не вимагають застави або вимог від вас. Це означає, що ви можете отримати фінансову підтримку, не ставлячи під загрозу ваши цінні речі або не залучаючи додаткових осіб як гарантів.

Можливість підвищити кредитний рейтинг:

Вчасні виплати кредитів онлайн можуть позитивно вплинути на ваш кредитний рейтинг. Це може виявитися корисним у майбутньому, коли вам знадобиться отримати кредит на більшу суму або за більш вигідними умовами.

Різноманітність кредитних продуктів:

Онлайн-кредитори пропонують різноманітні кредитні продукти, включаючи особисті позики, автокредити, іпотеки та інші. Ви можете вибрати той, який відповідає вашим потребам та цілям.

Цілодобова доступність:

Ще однією перевагою онлайн-кредитів є їхній доступність 24/7. Ви можете подавати заявки і отримувати кошти в будь-який час, навіть в нічні години або вихідні дні.

Заключно, кредити онлайн – це сучасний та ефективний спосіб отримати фінансову підтримку, який враховує потреби сучасного споживача. З їх допомогою ви можете швидко та зручно розв’язати фінансові проблеми та здійснити свої мрії. Не вагайтеся, подайте заявку на кредит онлайн вже сьогодні і відчуйте всі переваги цього сучасного фінансового інструменту.