ПОРЯДОК І СПОСІБ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

Читається за < 1 хв

1.Заборгованість за Кредитним договором підлягає погашенню у порядку та терміни, визначені Кредитним договором. Сума заборгованості, що не сплачена Клієнтом у визначений Кредитним договором або протягом грейс-періоду, вважається простроченою наступного робочого дня.

2. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за цим Договором у повному обсязі сплачена Позичальником сума погашає вимоги у такій черговості:

  • у першу чергу сплачуються: прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені проценти за користування Кредитом;
  • у другу чергу сплачуються: сума Кредиту та проценти за користування Кредитом;
  • у третю чергу сплачуються: пеня та інші платежі відповідно до Договору та законодавства України.

3. У випадку перерахування коштів на погашення Кредиту та/або процентів, та/або комісії, та/або інших платежів у порушення вищевказаної черговості з вини Клієнта, Кредитодавець самостійно перерозподіляє кошти Клієнта, що надійшли в погашення заборгованості за Кредитним договором, у відповідності з черговістю, викладеною в цьому пункті.