ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ» ПРО ТЕ, ЩО ІНТЕРЕСИ СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЙОГО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК.

Читається за 2 хв

Повідомлення Кредитодавця про те, що інтереси Споживача при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник (відповідно до вимог ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування»), здійснюється наступним чином:

1. Споживач повинен письмово звернутися до Кредитодавця із заповненою заявою-повідомленням (оформленою згідно Додатку №1 до цього Порядку) та надати наступний пакет документів:

1.1. для представника Споживача-фізичної особи (яка не є адвокатом) необхідно надати оригінал довіреності, засвідченої нотаріально (або її нотаріально посвідчену копію), що підтверджує надання представнику повноважень на представництва інтересів Споживача його уповноваженим представником.

 1.2. для  представника Споживача-адвоката необхідно надати документи, які у встановленому чинним законодавством порядку підтверджують повноваження адвоката як представника Споживача. Крім того, не залежно від наявності у представника статусу адвоката, Кредитодавцю також мають бути надані наступні документи стосовно представника:

– засвідчена представником копія паспорту (всіх сторінок, на яких є записи або відмітки);

– засвідчена представником копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП);

– засвідчена представником копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру за формою, встановленою чинним законодавством України, який містить інформацію про місце проживання/тимчасового перебування представника (надається у випадку наявності у представника паспорту у формі ID-картки;

– підписаний представником оригінал заяви-згоди на обробку персональних даних уповноваженого представника (складеної за формою, наведеною у Додатку №2 до цього Порядку);

– підписаний представником оригінал заяви уповноваженого представника щодо каналів комунікації з ним (складеної за формою, наведеною у Додатку №3 до цього Порядку).

2. Споживач повинен звернутись до Кредитодавця, надіславши на його адресу заявку-повідомлення, визначену в Додатку №1 до цього Порядку та документи, визначені у п. 1 цього Порядку за місцезнаходженням Кредитодавця на адресу: 04052 м. Київ, вул. Глибочицька, б. 40 Н-П, оф. 30. Спосіб надсилання повідомлення: рекомендованим чи цінним листом відповідно до правил користування послугами поштового зв’язку України або звернутись особисто.

3.  Кредитодавець вважається таким, що не повідомлений належним чином про представництво інтересів Позичальника під час врегулювання простроченої заборгованості уповноваженим представником, якщо:

– подані заяви не відповідають формам, визначеним додатками № 1-3 цього Порядку або подані неналежним чином;

– не надані копії документів, що підтверджують повноваження уповноваженого представника, або підтвердні документи оформлені з порушенням встановлених вимог;

– не надано копії паспорта та довідки про присвоєння РНОКПП Позичальником та уповноваженим представником.

Додатки доступні за посиланням