Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Читається за < 1 хв

  1. Відступлення права вимоги за Договором здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» та вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
  2. ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ» (далі – Кредитодавець) відповідно до умов Договору, укладеного із Позичальником має право здійснити відступлення права вимоги за Договором на користь третіх осіб.
  3. Кредитодавець, який відступив право вимоги за Договором новому кредитору зобов’язаний повідомити Позикодавця у строки та у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування», та передбачений Договором про такий факт, та про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора. Строк інформування Позичальника про відступлення права вимоги: 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за Договором. Спосіб повідомлення Позичальника про факт відступлення права вимоги: шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Позичальника, що зазначена у Договорі та/або шляхом розміщення повідомлення в особистому кабінеті Позичальника на сайті Кредитодавця.
  4. У разі відступлення права вимоги за Договором Кредитодавцем, новий кредитор набуває всі права та обов’язки Кредитодавця за Договором у повному обсязі. До нового кредитора переходять передбачені Законом України «Про споживче кредитування» зобов’язання Кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).