Умови, за якими кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Читається за < 1 хв

Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості (у тому числі шляхом відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит) за умови прострочення споживачем виконання грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.