Згода на обробку персональних даних

Читається за 2 хв

Я, (надалі – «Користувач»), надаю ТОВ  «МУЛЬТІКРЕДИТ» (далі – «Компанія»), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій угоді.

1. Користувач надає дає згоду на обробку Компанією своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

 • виконання Договору споживчого кредитування;
 • пропозиції продуктів і послуг Компанії;
 • надання знижок і пільгових умов надання кредитування;
 • обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання кредиту (користувачів) Компанії;
 • просування послуг Компанії.

2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса реєстрації і фактичного проживання;
 • місце народження;
 • дата, місяць і рік народження;
 • громадянство;
 • фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);
 • ідентифікаційний номер платника податків;
 • найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
 • номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • інша інформація, що міститься в документах, наданих Користувачем Компанії (далі – «Персональні дані»).

3. Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору споживчого кредитування.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Компанією визначається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. Компанія здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Компанії Користувач підтверджує, що він, як суб’єкт персональних даних, надає ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

6. Компанія здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

7. Ця згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.

8. Підтверджую, що, я проінформований(а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Користувачі», власником якої є ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.